Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar : Tarihin.com

Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri

Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri

(3 Mart 1924)

Halifelik bir din kuruludur. Halife, sözcük anlamıyla bir kimsenin yerine geçerek onun halefi, vekili olmak demektir. Müslümanlıkta halifelik, Hz. Muhammet'e vekaleten devletin yönetim makamı sayılmıştır.Hz. Muhammet’in ölümü (632) üzerine Halifelik makamı çeşitli savaşmalara neden olmuş, bu savaşmalar sonucu devlet yönetimi çeşitli kişilerin ve sülalelerin eline geçmiştir. Egemenlikleri 89 yıl süren Emevi hanedanından 14, Abbasilerden 37 Halife yönetimde bulunmuş (750-1258), 13 Halife de Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı almasına değin Türk kölemenlerinin korunmasında

Devamını oku...

Saltanatın Kaldırılması

SALTANATIN KALDIRILMASI (1 KASIM 1922)

TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasıyla Anadolu’da yeni bir Türk Devleti kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin varlığının fiilen ortadan kalktığı, TBMM’nin üstünde hiçbir gücün kabul edilmeyeceğinin açıklanması sonucunda anlaşılmıştır. Yasama ve yürütme yetkisinin TBMM’ne ait olması padişahın Türk ulusu üzerinde resmî ve filli hiçbir yetkisinin kalamadığını ortaya çıkarmıştır. Kurtuluş mücadelesi yıllarında halkın öncelikli hedefinin Milli Mücadele olması sebebi ile rejim konusu gündeme gelmemiştir. Yunan ordusunun Türk topraklarından atılmasından sonra ise gündem rejim konusunun çözümlenmesi olmuştur. Bu amaçla devletin rejimi ve temel niteliklerini belirleyen üç temel siyasal inkılap (Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyet'in İlanı, Halifeliğin Kaldırılması) gerçekleştirilmiştir.

Devamını oku...

Cumhuriyetin İlanı

CUMHURİYETİN İLANI ( 29 EKİM 1923)

Cumhuriyet kavram olarak dilimize Arapçadan girmiştir. Cumhuriyet; Cumhur kelimesinden doğmuş bir rejim ismidir. Kısaca Cumhuriyet; bir ülkenin devlet başkanının seçimle işbaşına gelmesi sayesinde ortaya çıkan rejimdir. Modern anlamı ile demokrasinin en gelişmiş şekli olan Cumhuriyet, bir tarihi gelişmenin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Yunan ordusunun Anadolu'dan atılmasından sonra, Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele kısmı sona ermiştir. Bundan sonraki mücadele ise Türk milletini, her alanda, gelişmiş milletlerin seviyesine ulaştırmak olmuştur. Bu sebeple saltanatın kaldırılmasından sonra, sıra Cumhuriyet'in ilan edilmesine gelmiştir. Mustafa Kemal, "Türk ulusunun yaratılışına ve karakterine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir."diyerek, Cumhuriyet'in ilanının Türk milleti için taşıdığı önemi belirtmek istemiştir.

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/