Ekonomik Alanda

EKONOMİK ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

1.Tarım alanında; köylünün durumunu düzeltmek için Aşar (Öşür) vergisi 1925'te kaldırıldı. Ziraat Bankası'nın verdiği kredi artırıldı. Çiftçinin tarımda makine, kaliteli tohum, gübre ve ilaç kullanımı, damızlık hayvan, tohum fidan ve borç para yardımlarında bulunuldu. 1929'da Tarım ve Kredi Kooperatifleri kuruldu.

2.Sanayi alanında; 1925'te Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu. 1927'de Teşvik-i Sanayi kanunu çıkarıldı. Halk sanayiye teşvik edilmeye çalışıldı; fakat halkın gücü olmadığından Devletçilik politikası izlenilmek zorunda kalındı. 1933'te "Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı" hazırlandı. Sümerbank faaliyete geçirildi. 1938 yılında da "İkinci Beş Yıllık kalkınma Planı" hazırlandı; ancak 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması bu planların uygulanmasına engel oldu. Ülke içindeki madenleri aramak maksadıyla "Maden Teknik Arama Enstitüsü (MTA) kuruldu ve işletilmesi için Etibank faaliyete geçirildi. 1939 yılında Türkiye'nin ilk demir Çelik fabrikası olan Karabük Demir Çelik fabrikası açıldı.

3. Ticaret alanında; 1924'te İş Bankası kuruldu. 1 Temmuz 1926'da "Kabotaj Kanunu çıkarıldı. Bu sayede Türk karasularına yolcu ve yük taşıma hakkı yalnızca Türk gemilerine verildi. Denizbank'ın kurulmasıyla denizcilik faaliyetleri artmış oldu.

4. Bayındırlık alanında; Demir yolları yabancı şirketlerin elinden alınarak devletleştirildi. Yeni demir yolları yapıldı. Osmanlı Devleti'nden 18335 km kalan kara yolu 45000 km'ye çıkarıldı. Kabotaj Kanunu ile yeni liman ve iskeleler yapıldı. Pek çok şehir ve kasaba yeniden inşa edilerek modern bir görünüm kazandırıldı.

5. Milli Ekonomi alanında; 17 Şubat 1923'te "İzmir İktisat Kongresi" toplandı. Milli ekonominin hedefleri belirlendi. Yatırım yapacak şirketlere kolaylık sağlanacağı, milli bankaların kurulacağı, demir yolu yapımına önem verileceği, yerli malı kullanımı teşvik edileceği karaları alındı. Yine aynı kongre ile "Misak-ı İktisadi (Ekonomi Andı) ilan edildi. Özel teşebbüslerin yetersiz olmasından dolayı 1930'dan itibaren devletçi bir ekonomi politikası izlenildi. Beş yıllık kalkınma planları düzenlenmeye başlanıldı.Yorum ekle