Eğitim Alanında

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

1. 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi.

2. 1 Kasım 1928'de Latin alfabesi kabul edildi.

3. 15 Nisan 1931'de Türk tarih kurumu kuruldu.

4. 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu kuruldu.

5. 1924 yılında Topkapı Sarayı müze haline getirildi. Yine aynı yıl içersinde Etnoğrafya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açıldı.

6. 1933'te İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı.