Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Atatürk İlkeleri : Tarihin.com

ATATÜRK İLKELERİ NELERDİR?

Türk inkılâbının fikir gücüne dayandığı temel ilkelere ATATÜRK İLKELERİ denir. Bu ilkeler; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılık olup, 1935 yılında toplanan Cumhuriyet Halk partisi kurultayında kabul edilen 6 Atatürk ilkesi, 5 Şubat 1937 yılında 1924 Anayasası’nın ikinci maddesinde değişiklik yapılarak Türk Devleti’nin temel nitelikleri olarak kabul edilmiştir.

Türk milletinin mutluluğunu, huzurunu ve refahını sağlamak amacıyla ortaya çıkarılan Atatürk ilkeleri Kurtuluş Savaşı yıllarında doğmuş, gelişmiş ve sonraki dönemlerde oluşumunu tamamlamıştır. Karşılaşılan çeşitli problemlere çözümler arayarak bir fikir sistemi haline gelmiştir. Bu ilkeler Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmayı amaçlamıştır.

Devamını oku...

Cumhuriyetçilik ilkesi

CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyet halkın doğrudan doğruya seçtiği temsilciler aracılığı ile egemenliği elinde tutuğu yönetim şeklidir. Başka bir ifade ile Cumhuriyet yönetimin ulusa ait olduğunu ortaya koyan bir rejimdir. Cumhuriyet’te temel ilke seçimdir.

Devamını oku...

Milliyetçilik ilkesi

MİLLİYETÇİLİK

İnsanlık tarihi içindeki zengin mirasa, birlikte yaşama konusunda samimi olmaya ve sahip olunan mirasın korunmasında belirli bir inanca yönelen gelişmiş toplumlara Millet adı verilmektedir. Atatürk millet kavramını “Dil, kültür ve mefkûre ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi içtimai heyet” sözleriyle tanımlamıştır.

Devamını oku...

Halkçılık İlkesi

HALKÇILIK

Genel anlamda bir devletin sınırları içerisinde oturan ve o devletin yasalarına bağlı olan kişilere halk adı verilmektedir. Başka bir tabir ile halk, bir ülkede yaşayan, o ülkeyi vatanı bilen, kaderini o ülkenin kaderine, mutluluğunu o ülkenin mutluluğuna bağlamış olan kişiler bütünü anlamına gelmektedir.

Devamını oku...

Devletçilik ilkesi

DEVLETÇİLİK

Devlet bir ülke üzerinde yaşayan insan topluluğunun, aralarındaki düzeni kurmak ve sürdürmek için oluşturduğu siyasi teşkilata ve bu teşkilatın ortaya çıkardığı üstün buyurma gücüdür.

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/