Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİNİN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

Hristiyan Avrupalıların İslam dünyası üzerine 11 ve 13 ‘üncü yüzyılları arasında yaptıkları seferlere Haçlı Seferleri adı verilmiştir. I., II., ve III. Haçlı Seferleri Anadolu üzerinden Ortadoğu’ya doğru yapılmıştır. IV. Sefer sonunda ise Haçlılar İstanbul’u yağmalayarak Latin krallığı kurmuşlardır.

Kısaca Haçlı Seferlerinin sebepleri şu şekilde özetlenebilir:

1. Hristiyanlar kendileri için kutsal saydıkları Kudüs, Urfa ve Antakya’yı Müslümanlardan geri almayı istemişlerdir.

2. Avrupa Katolik Kilisesi ve Kluni tarikatı gibi dini güçler halkı Müslümanlara karşı kışkırtma politikası uygulamışlardır.

3. Avrupalılar Doğu’nu zenginliklerine sahip olup ekonomik durumlarını düzeltmek istemişlerdir.

4. Bazı derebeyleri şöhret ve toprak kazanmak için savaşa girmek istemişlerdir.

5. Anadolu’da Türklerin ilerleyişini bir türlü durduramayan Bizans, çare olarak Avrupa Devletlerinden yardım istemiştir.

6. Dönemin Papaları Ortodoks Kilisesi’ni egemenlikleri altına almak istemişler ve nüfuzlarını güçlendirmeyi istemişlerdir.

1270 yılına kadar aralıklarla süren Haçlı Seferleri’nin sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Birçok Derebeylerinin geri dönememeleri nedeniyle Feodalite zayıflamıştır. Krallıklar güçlenmiş ve Avrupa’nın siyasi yapısında değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır.

2. Avrupa’da Katolik Kilisesi’ne ve din adamlarına olan güven azalmıştır.

3. Türklerin Batı’ya yönelmesi geciktirilmiş ve Bizans’ın yıkılma süreci ötelenmiştir.

4. Akdeniz limanları önem kazanmaya başlamış, Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetler hızlanmıştır.

5. Barut, pusula, matbaa ve kâğıt gibi icatların Avrupa’ya taşınması ile bilimsel ve kültürel hayatta yeni bir döneme girilmiştir.

6. Avrupalılar İslam Medeniyeti ve pozitif bilimlerle tanışmışlardır.

7. Köylülerin ve burjuvaların yeni haklar kazanması ile Avrupa’da toplumsal alanlarda dengeler oluşmaya başlamıştır.

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/