Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

St. Jean de Maurienne Antlaşması

Rusya'nın 1917 ihtilalından sonra savaştan çekilmesi üzerine İngiltere ve Fransa İtalya'ya daha çok önem vermeye başladılar. Bu devletle St. Jean de Maurienne Anlaşmasını yaptılar. 10-21 Nisan 1917 tarihlerinde imzalanan bu anlaşmaya göre, Sykes-Picot anlaşmasını kabul etmesi şartıyla bu devletler İtalya'ya Antaya'dan başka İzmir'i veriyor ve Konya'ya kadar da bir nüfuz bölgesi tanıyorlardı. İtalyanlara oldukça geniş bir arazi vaat edilmişti, fakat savaşın

sonunda İtalyanlar İngilizlerce atlatılacak, İzmir bu devlet yerine Yunanistan'a verilecektir.Osmanlı Devleti'ni paylaşma planı açık olarak ilk defa Mondros Mütarekesiyle tatbik edilmiştir. Fakat dava burda bitmez. 18 Ocak 1919 Paris barış konferansında toplanan İtilaf Devletleri konuyu daha detayıyla görüşürler, fakat aralarındaki anlaşmazlıklar giderilemez. Sonuçta paylaşma hareketi Anadolu'da başlayacak, Milli Mücadele Hareketi duvarına çarparak kısmen suya düşecektir.

                

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/