Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

I. DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI

1)Yapılan antlaşmalar:

İtilaf Devletleri

•Almanya ile — Versailles (II. Dünya Savaşı'nın temel nedenidir.)

•Avusturya ile — Saint Germain

•Macaristan ile

Trianon

•Bulgaristan ile — Neuilly

•Osmanlı Devleti ile — Sevr Antlaşmalarını imzaladı.

2)Osmanlı Devleti, Alman İmparatorluğu, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu, Çarlık Rusya yıkıldı.

3)Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya bağımsız devletleri kuruldu.

4)Rusya'da Bolşevizm (Sosyalizm), Almanya'da Cumhuriyet ilan edildi.

5)ABD ve İngiltere'nin Doğu Anadolu'da Ermeni ve Kürt devleti kurma girişimi gündeme geldi.

6)Milletler Cemiyeti kuruldu.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/