Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Tanzimat Dönemi : Tarihin.com

Tanzimat Fermanı

TANZİMAT FERMANI NEDİR? AMAÇLARI, MADDELERİ, ÖNEMİ ve SONUÇLARI NELERDİR?

Tanzimat Fermanı; Mısır meselesinin sona erdirilmesi için gereken Avrupa devletlerinin desteğini kazanmak maksadıyla, Sultan Abdülmecit döneminde Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmış ve 3 Kasım 1839 tarihinde İstanbul Gülhane Parkı'nda (Gülhane Hattı Hümayununda) halka okunularak duyurulmuştur.

Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti batı ülkelerindeki yönetim anlayışını ve vatandaşlık haklarını örnek alarak yenilikler yapmak istemiştir.

Tanzimat Fermanı'nın başlıca esasları (maddeleri) kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Osmanlı vatandaşları arasında hukuksal eşitlik sağlanacak, kanun önünde herkes eşit sayılacaktır.

2. Bütün Osmanlı vatandaşlarının canı ve malı devletin güvencesi altında olacak, Hristiyan, Müslüman vb. ayrımlar yapılmayarak devlet herkesin ırz  ve namusunun korunması için her türlü tedbiri alacaktır.

3. Her bireyden geliri oranında vergi talebinde bulunulacaktır. Vergi toplanmasındaki adaletsizliklerin önüne geçilecektir.

4. İltizam usulü kaldırılacaktır.

5. Rüşvet ve adam kayırma olaylarına son verilecektir. Halkın devlete ve yöneticilere güven duyması için çaba sarf edilecektir.

6. Kanunlar şeriat esaslarına uygun olacak, Kanunların her gücün üstünde olduğunu kabul edilecektir.

7. Mahkemeler halka açık olacak ve hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.

8. Askere alımlar ve terhisler yeniden düzenlenecektir. Askerlik dört veya beş yıl ile sınırlandırılacaktır.

9. Gizli idamlar ve zehirlemeler yapılmayacaktır.

10. Osmanlı vatandaşı olan herkes askerlik yapacaktır. Askerlik ocak görevi olmaktan çıkıp Vatan görevi haline getirilecek, Azınlıklar da askere alınacaktır.

11. Davalar kanuna uygun olarak açık bir şekilde görülecektir.

12. Yapılan fermana uyulacağına ulema dahil bütün yöneticiler yemin edecektir.

13. Müsadere sadece suçlu bulunan şahsın malına uygulanacak, mirasçılar bu durumlardan etkilenmeyecektir.

14. Devlet yöneticileri belli günlerde toplanacak, fikirlerini özgürce beyan edecek ve gerekli kanunların çıkarılmasını sağlayacaktır.

15. Tüm vatandaşlar mal ve mülküne sahip olacak ve bunları miras olarak bırakabilecektir.

16. Ferman halka ilan edilecek ve yabancı elçilere resmi biçimde duyurulacaktır.

Devamını oku...

Islahat Fermanı

ISLAHAT FERMANI NEDİR? AMACI, NEDENLERİ, BAŞLICA MADDELERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Avrupa Devletleri Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yanında yer almıştır. Yapılan yardımlara karşılık Osmanlı Devleti üzerinde topraklarında yaşayan azınlıklar hakkında ıslahatlar yapılması isteğinde bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti gördüğü bu desteğin sürmesini istemiştir. Avrupalı devletlerce yapılan baskıların şiddetlenip iç işlerine karışılması derecesine gelmemesi için bazı yenilikler yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu sebeplerle 1856 yılında Osmanlı yöneticileri tarafından Islahat Fermanı hazırlanmış ve yayınlanarak uygulamaya sokulmuştur.

Islahat Fermanı'nın amacı (yapılma nedenleri) kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Islahat Fermanı'nın asıl amacı; Paris Konferansı sırasında Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını engellemektir.

2. Islahat Fermanı bütün halkların kaynaştırılması ve yeni bir Osmanlı toplumu meydana getirilmek için düzenlenmiştir.

3. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerden destek görmek istemiştir.

4. Islahat Fermanı Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine, azınlıkları bahane ederek daha fazla karışmamaları için yapılmıştır.

5. Islahat Fermanı ile Karma toplum içindeki kargaşaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/