Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Meşrutiyet Dönemi : Tarihin.com

I. Meşrutiyet Nedir

I. Meşrutiyet Nedir ?

(1876)

Tanzimat ve Islahat Fermanı çerçevesinde yürütülen program ve düzenlemelere rağmen devlet içinde bulunduğu sorunları çözememiştir. Özellikle Hıristiyan halkın yaşadığı bölgelerde milli isyanlar baş göstermiş, devlete bağlılık çözülmeye başlamıştır.

Yabancı devletler, Paris Antlaşmasından sonra azınlık haklarını öne sürerek müdahalelerini artırmışlardır. Osmanlı maliyesi iflas durumuna gelmiş, yabancı devletlere olan borçların

Devamını oku...

Meşrutiyet ve Meşrutiyet Dönemi Nedir?

MEŞRUTİYET NEDİR? MEŞRUTİYET DÖNEMİ NEDİR?

Bir hükümdarın başkanlığı altında toplanan parlamenter sisteme kısaca Meşrutiyet adı verilmektedir. Meşrutiyet sisteminde padişahın (hükümdarın) yanında halkın oluşturduğu bir meclis bulunmaktadır.

Halkın oluşturduğu meclis (Meclis-i Mebusan), hükümdarın yanında yönetime iştirak etmektedir. Meclisi Mebusan'da görevlendirilen şahıslar, Osmanlı uyruğundaki her 50000 kişiye 1 üye olacak şekilde belirlenmiştir.

Devamını oku...

1.Meşrutiyet Dönemi ve Meşrutiyetin İlanı

I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ-MEŞRUTİYETİN İLANI ve NEDENLERİ

Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde çeşitli alanlarda yenilikler yapılmaya çalışıldıysa da bazı başarısız uygulamalar neticesinde yeni fikirler ortaya atılmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti içindeki aydınlar Tanzimat Fermanı ile Avrupa'yı daha iyi anlamış, Avrupa'yı özümseyen aydınlar yetişmeye başlamıştır. Genç Osmanlılar adı verilen bu aydın kesim, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için bazı fikirler ileri sürmüşler ve savunuculuğunu yapmışlardır.

Devamını oku...

Kanuni Esasi Nedir? Önemi ve Maddeleri Nelerdir?

KANUNİ ESASİ NEDİR? ÖNEMİ VE BAŞLICA MADDELERİ NELERDİR?

İstanbul Konferansı sırasında hazırlanan ve 23 Aralık 1876 tarihinde I. Meşrutiyetin ilan edilmesini sağlayan, Osmanlı Devleti'nin Avrupa tarzında yaptığı ilk anayasa niteliği taşıyan kararlara Kanuni Esasi adı verilmiştir. Kanuni Esasi ile Meclisi Mebusan'da Müslüman vekillerin yanı sıra azınlıklara da vekillik yetkisi vererek ülke bütünlüğünü korumaya çalışmıştır. Mecliste azınlıkların olumsuz ve ulaşılmaz tutumları kargaşaların çıkmasına sebebiyet vermiştir.

Devamını oku...

2.Meşrutiyet Dönemi ve 2.Meşrutiyetin İlanı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ-II. MEŞRUTİYETİN İLANI

Osmanlı Devleti'nde I. Meşrutiyet'in ilanı ve Kanuni Esasi'nin kabul edilmesi ve Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılması gibi önemli yenilikler görülmüştür. 1877-1878 yılları arasında yaşanan 93 Harbi olarak adlandırılan Osmanlı-Rus Savaşı yapılan bu yeniliklere gölge düşürmüştür.

93 Harbi'nin başlaması ve zor koşullarda Mebuslar Meclisi'nin uyum içinde çalışmaması neticesinde II. Abdülhamit Mebuslar Meclisi'ni 14 Şubat 1878 tarihinde kapattığını açıklamıştır.

Mebuslar Meclisi'nin kapatılmasına karşı 1889 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulmuştur. Kısa zamanda İttihat ve Terakki yurt içinde ve dışında genişlemiş, Jön Türklerin Paris grubunu da içine almıştır.

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/